Hulp nodig bij opzetten van Advance Care Planning? Laat het ons weten!

Elaa heeft voor het project Beter Oud in Amsterdam expertise ingehuurd om Advance Care Planning goed op de kaart te zetten. Deze expertise wordt geleverd in de persoon van Monique de Wit Rijnierse, projectmanager bij de ROS ZONH.

 

Monique de Wit RijnierseMonique heeft veel ervaring opgedaan in Noord-Holland en is goed in het verbinden van beleid en veranderingen in de zorg met de dagelijkse werkelijkheid in de (huisartsen)praktijk, onder andere door coaching on the job in de praktijken zelf. Haar specialisaties zijn ouderenzorg, Advance Care Planning en wijkgerichte samenwerking binnen de eerste lijn. Wij hebben Monique voor een aantal uren per week ingehuurd. 

 

Waarom inzetten op Advance Care Planing?

Advance Care Planning of vroegtijdige zorgplanning sluit heel goed aan bij het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam. Het gaat immers om goed in kaart te brengen wie er kwetsbaar is, en welke vorm van overleg je hierbij in kunt zetten om de vroegtijdige zorgplanning goed op elkaar aan te laten sluiten in de eerste lijn. Betrokken projectgroepleden Beter Oud en ook individuele huisartsen en wijkverpleegkundigen in Amsterdam hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van Advance Care Planning

Kortom: heb je een vraag over vroegtijdige zorgplanning en ben je op zoek naar ondersteuning bij het opzetten van Advance Care Planning in de praktijk? Neem dan contact op met onze adviseur Mathilde Dijk zodat wij een afspraak met Monique kunnen regelen. 

 

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...