Platform POH-GGZ Amsterdam Almere

De coronapandemie leidt tot een toename van psychische klachten. Variërend van licht tot zwaar: van piekeren tot paniekaanvallen. Dat betekent uiteraard ook een toename van GGZ-problematiek in de huisartsenpraktijk. Dat komt bovenop de extra GGZ-vraag die is ontstaan door de ambulantisering van de GGZ, waardoor er sprake is van meer en zwaardere problematiek in de wijk. Veel extra werk dus voor huisartsen en POH’s-GGZ, met een zeer gevarieerde zorgvraag.  

POH-GGZ is een zeer zelfstandige functie binnen de huisartspraktijk. De werkwijze kan per praktijk verschillen. Er is ook verschil in achtergrond: maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal verpleegkundigen, enz. En dan is er nog variatie in werkgeverschap: in dienst bij de huisarts, bij een GGZ-instelling, zelfstandige professionals…

Met zoveel diversiteit kunnen POH’s-GGZ veel van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Om dat te realiseren, heeft Elaa een platform voor POH’s-GGZ opgezet op LinkedIn. 

Heb je interesse in intervisie en scholing in de buurt? Of wil je contact leggen met andere POH’s-GGZ over bijvoorbeeld een interessant wijkaanbod op GGZ-gebied of juist welzijn of een maatschappelijk relevant aanbod? Breng het in op dit platform. 

Doel van het platform is dat je met vragen en voor overleg bij collega’s terecht kunt. Ook brengt Elaa op dit platform relevante stedelijke ontwikkelingen direct onder de aandacht. En we kunnen inspelen op wat er leeft onder de POH’s-GGZ. Het is een startend platform met nu 88 leden. Het streven is om uit te groeien tot een ware community van POH’s-GGZ in de regio om elkaar te motiveren en te inspireren.

POH's-GGZ uit de regio Amsterdam en Almere nodigen we van harte uit om lid te worden van ons LinkedIn platform. Deel dit met jouw netwerk. Zo kunnen we samen de community laten groeien. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...