ZN: digitale gegevensuitwisseling rond geboortezorg via ‘Babyconnect’ is belangrijke stap in zorgvernieuwing

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners kunnen straks informatie van hun cliënt uit de zorgdossiers van hun collega’s digitaal inzien. Ook de zwangere heeft daarbij toegang tot informatie en krijgt de regie op het delen van haar zorggegevens. Dit blijkt uit het plan over ‘Babyconnect’ dat Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van VWS, deze (e-health)week in ontvangst heeft genomen.

“ZN ondersteunt dit initiatief en ziet het als belangrijke stap in de zorgvernieuwing die zorgverzekeraars voorstaan. Het is belangrijk dat deze informatie inzichtelijk wordt gemaakt voor de betrokken zorgverleners en de zwangere”, vindt Petra van Holst, algemeen directeur van ZN.

Ook Gerritsen benadrukt de vernieuwing die uitgaat van het plan: “Babyconnect is een prachtige voorloper op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Ik ben ongelofelijk onder de indruk van wat jullie hier neerzetten. Gestandaardiseerde informatieoverdracht wordt een onderdeel van kwaliteit van zorg.”

Fax, e-mail en post Tot nu was de communicatie tussen dossiers van verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden niet of beperkt mogelijk. Rond zwangerschap en geboorte krijgen cliënten te maken met verschillende zorgverleners die elk een eigen zorgdossier bijhouden en gegevens zoals echo’s en bloeduitslagen tot nu mondeling, per fax, e-mail of per post delen. Hierdoor beschikken zorgverleners niet altijd over de juiste zorginformatie of moet de cliënt haar verhaal bij verschillende zorgverleners opnieuw vertellen. Cliënten hebben daarbij minder regie op hun zorggegevens.

Naadloos aansluitende zorg Het samenwerkingsprogramma Babyconnect werkt aan gebruiksvriendelijke informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners, en tussen zorgverleners onderling voor betere geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar volgende zorgverleners, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en huisartsen. RSO Nederland is opdrachtgever van het programma Babyconnect en vormt samen met CPZ en Nictiz de stuurgroep. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Bron: ZN journaal

Gerelateerd nieuws

Ben jij benieuwd wat we bij VIPP Babyconnect in 2023 hebben gedaan? De pijlers van 2023 waren:...

Onze regio is kartrekker van leverancier Astraia. Dat betekent dat wij dé regio zijn die helpen...

Deze werkgroep is voortvarend van start gegaan onder leiding van ons nieuwe projectteamlid...

De afgelopen maanden zijn een tweetal VSV’s tijdens hun reguliere (online) vergadering bezocht...

Om een ICT project succesvol te laten verlopen zijn voldoende financiën, kennis, projectplanning...

De formele start van ons regionale project hebben wij op 29 juni gevierd met een online kick-off...

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...