Subsidieaanvraag Babyconnect is ingediend!

Op 29 december 2020 is de subsidieaanvraag voor Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere ingediend! Deze aanvraag is gedaan namens zeven Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de regio’s Amsterdam, Amstelland en Almere. Daarnaast onderschrijven ook de drie JGZ-organisaties uit de regio (GGD Amsterdam, SAG en JGZ Almere) de subsidieaanvraag.  

De aanloop naar het indienen van de aanvraag is niet over één nacht ijs gegaan. Al begin 2019 is gestart met de eerste gesprekken met de VSV’s over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij VWS. Vrij snel bleken de verschillende VSV’s zich te willen committeren om tot een gezamenlijke subsidieaanvraag te gaan komen. Dat het daarna nog een flinke tijd heeft geduurd om de aanvraag werkelijk tot stand te doen komen, heeft onder meer te maken met de complexiteit van de materie en de noodzakelijke randvoorwaarden.

De zorgaanbieders die gezamenlijk de VSV’s vormen zijn verschillend van aard en omvang, bijvoorbeeld grote ziekenhuizen, maar ook landelijke én lokale kraamzorgorganisaties en zelfstandige eerstelijns verloskundigenpraktijken en echocentra. En daarnaast natuurlijk de JGZ-organisaties die ook weer een eigen rol vervullen, maar ook onderdeel uitmaken van de keten.

 

Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg 

Het doel van Babyconnect is de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling én met de cliënt te verbeteren. Op dit moment is dat slechts beperkt mogelijk, omdat de verschillende informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zorgverleners vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven. Deze manier van werken is inefficiënt en foutgevoelig. Ook cliënten kunnen op deze manier hun eigen gegevens niet of beperkt inzien.  

 

Samenwerking SIGRA en Elaa

Binnen Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere trekken we nauw met SIGRA op. Als penvoerder en coördinerend projectleider is Elaa verantwoordelijk voor de overkoepelende en proces-ondersteunende coördinatie en voor de verantwoording naar VWS. SIGRA neemt de technische projectleiding op zich en neemt het voortouw in de ICT-gerelateerde zaken die vanzelfsprekend de kern van het project zijn. Inmiddels is er een ICT-werkgroep gestart met deelnemers vanuit de verschillende VSV’s en gremia. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De gemeente Amsterdam vindt het belang van vroeg begonnen, veel gewonnen groot. Nu ook de 1001...