ZonMw-aanvraag ‘GLI: Samenwerking sociaal-medisch domein’ gehonoreerd

Een belangrijke mijlpaal  van de Bestuurlijk Coalitie Chronisch Zieken is gerealiseerd. Met een gezamenlijke inspanning van vertegenwoordigers van Zilveren Kruis, de Amsterdamse Huisartsenalliantie, GLI-coaches en GLI-deelnemers, onder aanvoering van de GGD Amsterdam en Elaa is een subsidieaanvraag bij ZonMw ingediend met als doel om de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) beter aan te laten sluiten op het sociale domein.

Met deze honorering (Oordeel Relevantie: zeer relevant, Oordeel kwaliteit aanvraag: zeer goed) kunnen we een verdiepingsslag maken in de het verbinden van het sociaal en medisch domein in Amsterdam. Onderdeel hiervan is dat de GLI-coach een duidelijke rol krijgt om die verbinding op te zetten en verder te ontwikkelen, zodat de GLI-deelnemer:

  1. Naast of voor een GLI-traject ook aansluitende ondersteuning en zorg kan krijgen in het sociale domein;
  2. Naast of na een GLI-traject door kan stromen naar passende (beweeg)activiteiten in de wijk.

Dat willen we onder meer bereiken door:

  1. Overeenstemming te bereiken over een integrale intake van een GLI-deelnemer;
  2. Stadsbrede (samenwerkings)afspraken formuleren tussen GLI-coaches en de Welzijn-Op-Recept-coach, de Activerende-Leefstijl-Interventie-coaches en de buurtteams;
  3. Per stadsdeel kennismakingssessies te organiseren voor de GLI-coaches en de buurtteams, Activerende-Leefstijl-interventie-Coaches en Welzijn-Op-Recept-coach(es), waarbij gewerkt wordt aan implementatie van de gemaakte samenwerkingsafspraken;

Op basis van alle kennismakingssessies wordt een ‘Tips & Tops’-lijst gemaakt en daarna verspreid onder alle belanghebbenden.

Daarnaast vindt nu een procesevaluatie plaats onder GLI-coaches, deelnemers en verwijzers. Op basis van de resultaten zal een aantal verbeterpunten worden geformuleerd die in bovenstaand traject meegenomen zullen worden.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...