Samen werken aan zorg en gezondheid

De 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en), waaronder Elaa, bestaan dit jaar 15 jaar. Een moment om met elkaar een geactualiseerde position paper ‘Samen werken aan zorg en gezondheid’ uit te brengen.

In de position paper staat beschreven waar wij als ROS’en voor staan en wat we regionaal en landelijk kunnen betekenen in de steeds veranderende en complexe gezondheidszorg. Landelijk zijn de krachten gebundeld in het ROS-netwerk.

 

Een onafhankelijke partij met ambitie

De ROS’en streven in de regio’s naar een krachtige eerstelijnszorg die aansluit bij de vraagstukken en kenmerken van de regio. Daarbij verbinden, adviseren en begeleiden we integrale samenwerkingen tussen (eerstelijns) zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten. patiëntenorganisaties en kennisinstituten. Professionals en organisaties die gericht zijn op een gezondere wijk, gemeente of regio.

Als onafhankelijke partij (de ROS’en zijn geen zorgaanbieder of zorginkoper) kiezen we voor een brede aanpak. Gezondheid is namelijk niet alleen de afwezigheid van ziekte, het gaat ook om vitaliteit, zinvol in het leven staan en mee kunnen doen in de maatschappij.

 

Regionalisering van de zorg

Door voortdurend te monitoren en analyseren, hebben de ROS’en de populatie van hun werkgebied goed in beeld. De aanpak en rollen sluiten goed aan bij de regionale context en vragen. Daarnaast is kennisdeling belangrijk, want met elkaar staan we voor grote uitdagingen.

De ROS’en delen kennis over regelgeving, landelijke (beleids)ontwikkelingen en financiering in de regio. En regionale kennis en ervaringen delen we continu met de andere ROS’en en regionale en landelijke partijen. We zijn collectief aanspreekbaar voor landelijke vraagstukken die een regionale uitwerking vragen. Zo dragen we gericht bij aan het duiden van ontwikkelingen en de vertaling ervan naar de regio.

 

Doorontwikkelen in veranderend zorgveld

In de afgelopen 15 jaar zijn al veel multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, proeftuinen en andere mooie initiatieven ontstaan onder begeleiding van de ROS’en. Ontwikkelen in het steeds veranderende zorgveld blijft van groot belang. Zo is met regionale partijen tal van regiobeelden gemaakt in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. En zijn er stappen gezet rondom digitalisering, de krappe arbeidsmarkt voor huisartsenzorg en intensieve regionale samenwerking: binnen de eerste lijn en met andere domeinen.

2020 09 23 landkaart plaatje rosnetwerk

 

De ROS’en in de regio

De ROS’en in Nederland zijn: Elaa, Lijn1 Haaglanden, Mura Zorgadvies, ProScoop, Reos, ROS Friesland, Roset, Raedelijn, Robuust, SGZ, Steunpunt Koel, ZEL, ZONH, Zorgadvies Groningen en ZorgImpuls. De ROS’en zijn lid van InEen. Een branchevereniging die eveneens staat voor versterking en verbinding van de eerste lijn en de belangen van de georganiseerde eerste lijn behartigt.

 

Downloads

 

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...