Wat is er nodig om de GLI te laten vliegen?

Nederland werkt hard aan de implementatie van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). En met redelijk succes. Het RIVM becijferde dat het aantal deelnemers in 2020/2021 is verdubbeld. Ook de zorggroepen staan in principe positief tegenover de GLI en pakken hun rol bij de organisatie daarvan in dorpen en wijken. Maar om de GLI echt te laten vliegen is meer nodig. InEen ging kijken: hoe hebben zorggroepen in Amsterdam en Tiel de GLI opgezet en hoe nemen zij organisatorische drempels?

Maartje Kuijpens is projectleider GLI in Amsterdam, namens Elaa. "We zijn begonnen met een Taskforce waarbij alle partijen aan meededen: gemeente, sociaal domein, GGD, Zilveren Kruis, huisartsen, paramedici, GLI-coaches én de deelnemers zelf. Onderdeel van dit overleg was de organisatorische aanpak: wie gaat er contracteren? De elf zorggroepen in Amsterdam waren de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) aa het vormen, in de tussentijd nam zorggroep ROHA het voortouw. Vervolgens zijn we uitvoerders gaan benaderen." 

Inmiddels zijn er zo'n twintig coaches, vertelt Kuijpens, een derde daarvan is diëtist, een derde fysiotherapeut en een derde leefstijlcoach. Er worden in Amsterdam vier GLI-programma's aangeboden. Vorig jaar waren er in totaal zo'n vijfhonderd deelnemers. 

 

Drempels

Maar net als op meer plekken in Nederland liep men tegen drempels aan - inhoudelijk én organisatorisch. Maartje Kuijpens: "Uit enquêtes onder coaches, deelnemers en verwijzers bleek dat de onderlinge verwachtingen verkeerd waren. Coaches gaven bijvoorbeeld aan dat ze van huisartsen en POH's veel mensen met multiproblematiek doorkregen. Daar is het programa niet altijd voor geschikt. Ik denk dat dat ook komt doordat het RIVM wel gewicht en comorbiditeit, maar niet de sociale en psychische problematiek heeft meegenomen in de inclusie." 

Om die 'mismatch' te voorkomen heeft ze twee aanbevelingen. Als eerste: laat niet alleen huisartsen verwijzen, kijk wat er meer mogelijk is. Ten tweede: neem tijdens de intake écht tijd en ruimte om te kijken of een GLI-programma wel bij iemand past. 

Lees hier het volledige artikel in het digitale InEen magazine van maart 2022.

Bron: InEen, auteur Leendert Douma

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...