Wijkzorgcoördinatoren verbinden de eerste lijn met het sociaal domein

Wijkzorgcoördinatoren vormen in Almere de spil in de verbinding tussen de eerste lijn en het sociaal domein. Zij hebben als belangrijkste rol de samenwerking in de wijk te verbeteren. Afstemming tussen zorg en welzijn in de wijk is namelijk van essentieel belang om te komen tot goed afgestemde ondersteuning. Tegelijk kan het verlagen van de schotten tussen het zorgdomein en het sociale domein ertoe bijdragen de enorme druk op de huisartsenzorg te verminderen. 

"Want één ding is zeker: het is echt noodzakelijk om huisartsen te ontlasten”


Dat was voor de ReHA, de Regionale Huisartsen-organisatie Almere, de reden om de functie van wijkzorgcoördinator in het leven te roepen. “Want één ding is zeker: het is echt noodzakelijk om huisartsen te ontlasten”, stelt Annabelle Wit, praktijkondersteuner ggz-jeugd en wijkzorgcoördinator in Medi-Mere Poort.

“Van oudsher zijn mensen gewend om niet alleen met medische vraagstukken bij de huisarts te komen maar ook voor sociale problemen, zoals eenzaamheid, echtscheiding, schuldenproblematiek, opvoedingsvragen, leefstijl, noem maar op. Zaken die zich kunnen uiten in lichamelijke klachten, maar die in feite niet op bordje van de huisarts horen. Kennis van het sociale aanbod in de wijk en Almere-breed met goede verwijsmogelijkheden is van groot belang. Zo krijgen mensen de juiste ondersteuning en professionals kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid.” 

 

Brugfunctie

In 2020 zijn in dertien wijken van Almere wijkzorgcoördinatoren van start gegaan, als onderdeel van de ReHA. Veelal medewerkers die zich zich reeds inzetten voor de verbinding tussen zorg en welzijn, zoals teammanagers van gezondheidscentra.

Annabelle Wit

Dat geldt ook Annabelle Wit: “Als POH-GGZ heeft die samenwerking altijd al mijn aandacht. Zo is in Poort sprake van relatief veel huiselijk geweld. Met de wijkagenten en zorgmedewerkers hebben we een aantal jaren geleden reeds besproken hoe we daarin het beste kunnen handelen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in wijkontbijten, waar we met alle betrokkenen, zoals scholen, kinderopvang, wijkteam e.d., een thema verder uitdiepen. Het is fijn dat die brugfunctie tussen sociaal en medisch nu gestructureerd wordt ingevuld in Almere door de wijkzorgcoördinatoren. Zij kunnen met elkaar overleggen, van leren elkaar, bij overlap tussen wijken kun je nu je collega raadplegen. Daarnaast zijn gemeente-brede trajecten, zoals de jeugdzorg in Almere. De opgedane kennis nemen we mee naar de eigen wijken."

Enigszins verontschuldigd vervolgt ze: “Dat klinkt misschien wat wollig, maar die werkwijze leidt echt tot progressie. Wijkzorgcoördinatoren werken wijkgestuurd aan de verbinding tussen de eerste lijn en het sociaal domein en dat sijpelt gestaag door.”

 

Ondersteuning door Elaa

Ze is blij met de praktische ondersteuning van Elaa bij de start. “Dat heeft zeker geholpen bij het vormgeven van de rol in de wijk”, is haar overtuiging. Nione Imanuel vertelt over deze inzet. “We kregen van de ReHA de opdracht om de ontwikkeling van deze nieuwe functie te begeleiden. Met een externe werkgroep hebben we de belangrijkste partners in de wijk vastgesteld, namelijk: de gebiedsmanager van de gemeente Almere, de wijkteammanager, teamleider en wijkzorgcoördinator. Er zijn twee webinars georganiseerd, evenals een workshop en een werksessie. Dat heeft geresulteerd in een set praktische handvatten en een overzicht van contactgegevens van de wijkpartners.”

Inmiddels is de begeleiding van Elaa beëindigd. Nione is blij met reeds behaalde resultaten. “Zo had bij de start 60% van de wijkzorgcoördinatoren nooit contact met de gebiedsmanager van de gemeente, inmiddels is dat slechts 12%.” Tegelijk weet ze dat de functie veelomvattend is, met slechts een gering aantal uren. “Ons advies is om klein te beginnen, gerichte keuzes te maken, daarop te focussen en kleine succesjes te boeken.”

 

Winst

Een advies waarin Annabelle zich geheel kan vinden. “Streven naar beter en meer gaat stapsgewijs. Zo heb ik voor al onze huisartsen de sociale kaart opgesteld met de telefoonnummers, spreekuren, contactpersonen e.d. In elke spreekkamer ligt zo’n map. Het gemak van zo’n overzicht onder handbereik leidt tot winst. Daar zie ik overigens nog een taak voor de gemeente: een database met een sociale kaart met het totale aanbod in Almere.”

En ze heeft nog een wens: “Een goed verwijs- en registratiesysteem voor het sociaal domein. Dat ontbreekt nog.” Wensen die de wijkzorgcoördinatoren nu gezamenlijk onder de aandacht van de gemeente kunnen brengen. Ook dat is winst.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...