Welzijn op Recept verhoogt het gevoel van welbevinden

Welzijn op Recept is een term die perfect de lading dekt: een verwijzing om het welzijn van iemand te verhogen. Bedoeld voor mensen die last hebben van psychosociale klachten, zoals somberheid, eenzaamheid, stress, angst, slaapstoornissen. Deze kunnen zich uiten in lichamelijke problemen, maar de oplossing ligt niet in een medische aanpak. Bij Welzijn op Recept helpt een welzijnscoach te komen tot een activiteit die bij de persoon past. 

"ik kan u niet beloven dat ik u gelukkig maak, maar ik kan wel bijdragen aan een stukje geluk"


Met het bekend(er) maken van Welzijn op Recept onder huisartsen en praktijkondersteuners draagt Elaa bij aan de juiste zorg op de juiste plek: veel fysieke klachten hebben een niet fysieke oorsprong. Deze patiënten zijn dan ook beter geholpen met een verwijzing naar Welzijn op Recept dan een recept voor slaapmedicatie of pijnstillers. De keuze is groot en zeer gevarieerd. Met de juiste match kan het gevoel van welbevinden enorm toenemen. “Ik zeg altijd: ik kan u niet beloven dat ik u gelukkig maak, maar ik kan wel bijdragen aan een stukje geluk”, zegt Henriette Kruijt. Zij is buurtwerker én welzijnscoach in Amsterdam Oud-Zuid, waar zo’n 36 huisartsen werkzaam zijn. 

 

Actieve lobby 

Ze werkt inmiddels zo’n drie jaar voor Welzijn op Recept. “Om dit concept te promoten, heb ik sterk geïnvesteerd in de relatie met huisartsenpraktijken”, geeft ze aan.

Henriette Kruijt

“De verwijzers (huisartsen/poh) moeten op de hoogte zijn wat Welzijn op Recept inhoudt. Op allerlei manieren heb ik daarvoor aandacht gevraagd.” De aanpak was zeker creatief.  Van een korte pitch in de huisartsenpraktijk tijdens de lunchpauze, bedrukte pennenbekers tot een zelfgeschreven gedicht over Welzijn op Recept om in de wachtkamer op te hangen. Tevreden constateert ze: “Inmiddels maken de meeste huisartsenpraktijken er gebruik van, zij het de een wat frequenter dan de ander.”

 

Goede samenwerking verwijzer - welzijnscoach

Sigrid van Dijke, POH-O/GGZ, onderstreept het belang van Welzijn op Recept. “Het is een gemiste kans als huisartsenpraktijken er geen gebruik van maken”, stelt ze.

Sigrid van Dijke

“Het kan echt leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven met minder lichamelijk en/of psychische klachten. Daardoor neemt ook het aantal consulten af van een bepaalde groep patiënten.” Sigrid is werkzaam in de Rivierenbuurt en in Oud-Zuid en noemt een goede band met de welzijnscoach essentieel. “Als praktijkondersteuner heb je het vertrouwen van patiënten. Als ze na doorverwijzing niet op de juiste wijze worden bejegend, dan wordt dat vertrouwen geschaad. Dat is gelukkig niet het geval bij de welzijnscoaches naar wie ik kan verwijzen. En met Henriette bestaat al een lange en zeer goede samenwerkingsrelatie. Zij is betrokken en begeleidt de mensen op een zeer persoonlijke manier.”

Ook Henriette benadrukt het belang van een goede samenwerking. “Je moet je samen oplossingsgericht inzetten, met elkaar kijken wat de problemen zijn en wat zal passen bij die betrokken persoon.” Als voorbeeld noemen de twee dames de casus van een mevrouw die op het spreekuur bij de huisarts aangaf dat ze eenzaam is en naar een praatgroep wil. “Terwijl haar dat en andere activiteiten via Welzijn op Recept meerdere keren was aangeboden en ze daarvoor actief benaderd is. Dan weet je dat er iets niet klopt, mogelijk geheugenproblemen of een probleem met haar stemming. De praktijkondersteuner maakt daarom een afspraak voor een huisbezoek. Dankzij de samenwerking komen dergelijke signalen aan het licht.”

 

Persoonlijke begeleiding

Vertrouwen opbouwen staat bij Henriette voorop. “Ik investeer sterk in kennismaken. Bij de aanmelding zie ik slechts een deel van het dossier. Daarom vraag ik na of ik nog ergens rekening mee moet houden. Binnen een week bel ik met de deelnemer om een huisbezoek af te spreken. Tijdens dat bezoek bespreken we wat het beste past. Ik ga ook vaak mee naar een activiteit, dat verlaagt de drempel. Want als iemand al lang eenzaam is, kun je niet verwachten dat hij zelf ergens op af stapt. Uiteraard monitor ik of de match duurzaam is. Vaak hebben de deelnemers de smaak te pakken en willen ze nog naar meer activiteiten. Na afsluiting geef ik bij de deelnemer aan dat hij me altijd mag bellen. En tot slot zorg ik voor de eindterugkoppeling naar de verwijzer.” Scheef grijzend: “En dat alles in officieel acht uur per persoon. Het moge duidelijk zijn dat dat niet haalbaar is. Door tijdgebrek schiet nu mijn deskundigheidsbevordering er bij in, zoals bijvoorbeeld een training motiverende gesprekstechnieken van Elaa. Jammer, want deskundigheid is noodzakelijk.” 

 

Maak er gebruik van

In sommige wijken vormen welzijnscoaches onderdeel van het buurtteam, in Oud-Zuid niet. Huisartsen kunnen overigens heel eenvoudig via de website zien bij welke welzijnscoach ze terecht kunnen. De Elaa regioadviseurs kunnen ook helpen in het leggen van contact tussen de praktijk en de welzijnscoach.

“Maak er gebruik van”, benadrukt Sigrid. “Elke huisartsenpraktijk heeft patiënten die baat hebben bij een Welzijn op Recept-arrangement. Investeer in de samenwerking met de welzijnscoach en verwijs naar Welzijn op Recept. Dat komt de patiënt ten goede, en tegelijkertijd ook de praktijk.”

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...