Welzijn op Recept gaat altijd door, corona of niet…

Creatieve oplossingen staan centraal

Welzijn op Recept: het is zo geschikt voor psychosociale problematiek in de eerste lijn zonder medische oorzaak. Doorverwijzing naar een welzijnscoach, die met de cliënt op zoek gaat naar passende activiteiten, kan een effectieve oplossing zijn. Maar wat als die sociale activiteiten stilliggen vanwege de coronapandemie en de lockdown? Wat betekent dat voor Welzijn op Recept? Elaa vroeg het aan vier Amsterdamse welzijnscoaches: Els Annegarn (Noord), Sharona Breepoel (Zuidoost), Francis Moelah (Westerpark) en Lenie Smit (Nieuw West).  

Unaniem benadrukken deze welzijnscoaches dat Welzijn op Recept ook in coronatijd een zinvolle en goede verwijzing is. Sterker nog:

“Juíst in coronatijd, waarin er meer sprake is van stress, angst, somberheid en eenzaamheid.”  

Desondanks is het aantal verwijzingen afgelopen jaar nauwelijks toegenomen, ondanks dat de welzijnscoaches actief Welzijn op Recept onder de aandacht van de huisartsen hebben gebracht. Ze hebben er begrip voor: het was een hectische tijd en bovendien zag de huisarts zelf - zeker de eerste maanden - ook minder patiënten. Hun oproep: “De lockdown heeft negatieve invloed op de mentale gezondheid. Dus maak gebruik van de mogelijkheid om door te verwijzen naar Welzijn op Recept.” 

 

Creatieve initiatieven

Uiteraard: aanpassingen waren noodzakelijk. Het beschikbare aanbod voor welzijnsactiviteiten was drastisch afgenomen, structurele groepsbijeenkomsten waren er niet meer bij. Dat leidde tot creatief omgaan met nieuwe vormen van ondersteuning. Cliënten moeten weten dat ze in beeld zijn.

De dames noemen tal van voorbeelden om toch een vorm van sociaal contact te bieden. Zoals veel bellen met deelnemers. Zeker onder ouderen neemt de eenzaamheid toe en zij stellen een luisterend oor zeer op prijs. Vaak willen ze hun kinderen niet belasten met hun angsten en somberheid.  

Daarnaast was er een sterke verschuiving naar vrijwilligers en buddy’s. “Er zijn tal van buurtbewoners die iets willen doen voor kwetsbaren. Boodschappen, naar de voedselbank, mindfullness, wandelingen, noem maar op. Wij kunnen ze aan elkaar koppelen.”

Tevens zijn cliënten aan elkaar gekoppeld, waarbij steeds is gekeken hoe ze elkaar konden ontmoeten, per app of telefonisch. Bij digitaal vaardige cliënten is ook een aansluiting gemaakt met bestaande online activiteiten, zoals dansen-online, ontmoetingsgroepen en cursussen.  

 

Leefstijl

Huisbezoeken gaan nog steeds door. En een aantal welzijnscoaches houdt nu de intakegesprekken buiten, tijdens een wandeling of op een bankje. De meeste cliënten vinden dat zelfs prettig. Wandelen is sowieso een veelvoorkomende activiteit. Veel mensen zijn inactief en zijn te zwaar. Leefstijl is een belangrijk aandachtspunt.

In Noord is een health-battle georganiseerd, waarbij cliënten ingedeeld zijn in teams. Het team dat de meeste gezondheidswinst behaalt, is winnaar. Dat slaat aan: mensen doen fanatiek mee.  

Andere genoemde creatieve oplossingen zijn: Het ronddelen van soep-met-een-praatje. Een buitenterras aanleggen, waar mensen kunnen aanschuiven voor koffie. Cliënten een kerststukje brengen die het tuincentrum vanwege verplichte sluiting over had. Een kaartje naar alle cliënten om ze sterkte en kracht toe te wensen. Geïllustreerde activeringskaartjes met tips als: ‘eet fruit, ga op tijd naar bed, wandel een half uur per dag’. Dat werkt met name goed voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en mensen die de taal niet goed beheersen. Een groepsapp ‘beweeg mee’ met allerlei beweegactiviteiten en mindfullness. En de ontwikkelde app ‘eet mee’ met recepten en tips. Een aantal van deze initiatieven is blijvend, ook post-coronatijd, is de overtuiging van de welzijnscoaches. Zo heeft Prisma de activeringskaartjes al overgenomen.  

 

Adviezen voor welzijnscoaches

“Voor cliënten is het belangrijk te weten dat ze in beeld zijn”, stellen de dames. Hun advies aan collega’s is dan ook: “Wees creatief, benut de mogelijkheden. Verkoop geen nee, probeer altijd een oplossing te zoeken. Laat cliënten weten dat je er voor hen bent.”

Tweede advies: Investeer ook in het contact met de huisarts. Laat weten dat Welzijn op Recept doorgaat en vermeld wat er mogelijk is. De mogelijkheden zullen steeds meebewegen met de regelgeving-van-het-moment.  

 

Oproep aan huisartsen en poh’s

Tot slot de dringende oproep van welzijnscoaches aan huisartsen en praktijkondersteuners: “Maak gebruik van Welzijn op Recept! Dat gaat door, ook tijdens corona. Verwijzing kan zorgen voor een beter welbevinden van de patiënt en leidt tegelijk tot minder oneigenlijke vragen op het spreekuur.”  

 

welzijnopreceptamsterdam.nl

Wil je weten welke welzijnscoach aan welke huisartsenpraktijk is gekoppeld? Kijk dan op deze kaart. Meer informatie over Welzijn op Recept lees je op welzijnopreceptamsterdam.nl.  

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...