Op zoek naar de randvoorwaarden voor succesvolle preventie in de regio

De termen preventie en gezondheidsbevordering zijn als twee kanten van dezelfde medaille: het stimuleren van gezondheid (bevordering) voorkomt ziekte (preventie). Hoe kunnen we betere gezondheid en minder zorggebruik bereiken op de meest effectieve manier? Om een antwoord te vinden op deze vraag moeten we eerst achterhalen waarom preventie in de praktijk zo moeilijk te organiseren is. 

Sociaal-maatschappelijk adviesbureau Purpose heeft een paper uitgebracht waarin het probleem wordt geanalyseerd op basis van gesprekken met negen experts, waaronder onze bestuurder Fimke Wiersma. Uit de gesprekken kwamen zes belangrijke struikelblokken naar voren die succesvolle preventieprogramma’s in de weg staan: vrijblijvendheid, onbekendheid, niet-passende financiering, schotten tussen domeinen, onduidelijkheid over de benodigde bewijslast en onvoldoende bereik van de doelgroep.  

Preventiepaper | Op zoek naar de randvoorwaarden voor succesvolle preventie in de regio

Bron: Purpose

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...