Basisset Afspraken Samenwerking Buurtteam / Huisartspraktijken

Met de start van de Buurtteams per 1 april 2021 vormen zij hét aanspreekpunt voor huisartsen bij verwijzing naar het sociaal domein. Andersom zal het buurtteam ook verwijzen naar de huisarts. Dat betekent dat buurtteams en huisartsen goed moeten samenwerken, met korte lijnen. Heldere afspraken zijn daarbij noodzakelijk. Om te komen tot een uniforme verwijzing en terugkoppeling is een document opgesteld met concrete afspraken. 

Het belang van een goede samenwerking was reden voor de gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor financiering van een project om stadsbreed te komen tot een aantal basisafspraken over verwijzing, terugkoppeling en contactpersonen over en weer. Met de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa), Buurtteamorganisaties als opdrachtgever en Elaa als uitvoerder. 

De titel van het document luidt ‘Stedelijke Basisset afspraken samenwerking sociaal-medisch domein’ [pdf-download]. “Een mondvol”, glimlacht Stefan Wigger, Elaa-adviseur en stedelijk projectleider. “Wij hebben het kortweg over ‘Samenwerking buurtteam – huisarts.’”

In het buurtteam werken onder andere de ambulante ondersteuners, schuldhulpverleners, sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, maatschappelijk dienstverleners, onafhankelijke cliëntondersteuners MEE en ervaringsdeskundigen. Het brede sociale domein dus. Er zijn nu 33 buurtteams, en dat worden er nog meer.

 

Ken elkaar en elkaars expertises

De Basisset Afspraken is geaccordeerd door de AHa en de Buurtteamorganisaties. Francine Francke en Will van Schendel zijn betrokken bij de totstandkoming. Francine is directeur zorggroep GAZO Gezondheidscentra en AHa-bestuurslid. Will van Schendel is bestuurder van de Sociale Maatschap, waaronder de buurtteams in Noord en Zuid vallen. Beiden benadrukken dat de Basisset weliswaar waardevol is, maar dat het proces altijd start met het elkaar leren kennen, waarderen en vertrouwen.

Francine Frankce“De kwaliteit van de relatie bepaalt de samenwerking”, vat Francine kort samen. “Uiteraard is de huisarts gebaat bij duidelijke verwijslijnen, maar wacht niet tot alles formeel is geregeld, de transitie is nog in volle gang. Leer elkaar kennen, weet wat je voor elkaar kunt betekenen, zorg voor een vast aanspreekpunt, dan is er al een start gemaakt. Dat vereist inspanning van beide kanten.”
  

 

Wil van SchendelWill vult haar aan: “Daarbij is het van belang om elkaars rol te waarderen en te respecteren. Mensen weten de huisarts makkelijk te vinden, ook bij klachten met een niet-medische oorzaak, bijvoorbeeld bij financiële problemen, schulden, gezinsproblematiek, werkeloosheid, noem maar op. Dan is verwijzing naar een buurtteam zinvol.” Francine: “De druk op de huisartsenzorg is enorm. Zonder goede samenwerking met het sociaal domein doe je als huisarts jezelf én je patiënt tekort.” 

 

Bijeenkomsten 

Stefan: “Onderdeel van de opdracht is dat onze regioadviseurs 33 bijeenkomsten door de hele stad organiseren waarvoor de buurtteammedewerkers met de omliggende medewerkers van de huisartspraktijken worden uitgenodigd. We maken kennis met elkaar, maken de afspraken concreet en gaan met elkaar verkennen op welke manier we de samenwerking in de wijk verder kunnen vormgeven.”

 

Goede voorbeelden

Nieuw is de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein zeker niet. Er zijn talloze goede voorbeelden. Enkele kwamen naar voren in het webinar voor de eerste lijn die Elaa heeft georganiseerd voor de introductie van de Basisset. Huisarts Alex Tempelman roept daarin zijn collega-huisartsen op: 'Ken je buurtteam. Dat is uitermate belangrijk voor een goede samenwerking, waar je als huisarts echt baat bij hebt, vooral tijdwinst.' Als voorbeeld wijst hij de deelname van iemand van het buurtteam aan het MDO: 'Investeren in het contact levert veel profijt op.' Huisarts Dagmar van Wijngaarden zegt tijdens datzelfde webinar: 'Als huisarts moet ik de taken begrenzen, maar als ik mensen met psychosociale klachten doorstuur, wil ik dat het goed wordt geregeld. Ik heb een vaste contactpersoon in het buurtteam, die ik regelmatig spreek. Als ik een mailtje stuur, weet ik dat er contact met de patiënt wordt opgenomen en er adequaat wordt gehandeld. Ik krijg een terugkoppeling en dan kan ik het loslaten.' 

 

Ruim 1.300 mensen

Dat sluit aan bij de stedelijke Basisset, die vermeldt: één vaste contactpersoon voor de huisarts. Evenals een vast mailadres, dat niet is gekoppeld aan een persoon, maar aan het betreffende buurtteam. “Zaken die nog verder worden uitgewerkt”, zegt Will, “Bedenk wel: het gaat stadsbreed om alle 550 huisartsen en alle 800 buurtmedewerkers: zij moeten elkaar vinden, op gelijkwaardige basis. Dat zal zeker de nodige tijd vergen.” Het dringend advies van beide dames aan alle partijen: “Wacht daar niet op. Zoek elkaar op, daar zijn alle professionals bij gebaat en vooral ook: alle Amsterdammers!” 

 

Evaluatie

Elaa gaat daarmee met bijeenkomsten dit najaar meteen aan de slag en over een half jaar vindt een evaluatie plaats met de betrokken partijen. Stefan: “Daar horen we waar het goed of minder goed gaat en wat beter of anders moet. En daar gaan de regioadviseurs van Elaa weer vol op inzetten.”

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...