Netwerkvorming paramedische beroepsgroepen

Elaa heeft zich als doel gesteld om de organisatiegraad van de paramedische beroepsgroepen in Amsterdam en Almere te verbeteren. In beide steden is een ontwikkeltraject gestart met logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten en in Amsterdam daarnaast ook met ergotherapeuten.  

Per discipline hebben we bij aanvang van het traject een presentatie gegeven om het belang van een betere organisatiegraad toe te lichten. Uit een enquête blijkt dat er draagvlak is voor het opzetten van een monodisciplinair netwerk. 

Met een paar enthousiaste en bevlogen zorgverleners uit elke discipline zijn we aan de slag gegaan. We hebben de contouren van de netwerken beschreven en gepresenteerd aan de beroepsgroep voor feedback.

Het is de bedoeling dat de netwerken in 2021 van start gaan door een juridische entiteit te zoeken die bij het netwerk past. Per discipline zal het aantal leden van het netwerk verschillen. De verwachting is dat voor elke groep deze ‘coalition of the willing’ in 2021 tussen de 25-35% groot is. Een aantal kijkt nog even de kat uit de boom. Eerst moet er in tijd en geld geïnvesteerd worden. Zodra de netwerken gaan lopen en afspraken gaan maken met stakeholders zullen meer paramedici aansluiten. 

 

Amsterdams Paramedisch Platform (APP)

In Amsterdam wordt met vertegenwoordigers van alle vijf paramedische disciplines gewerkt aan het opzetten van het APP. Het APP zal items oppakken die alle disciplines aangaan, zoals multidisciplinaire samenwerking in de wijk, gezamenlijke workshops positieve gezondheid, of betaalbare huur van praktijkruimte.

 

Paramedisch Platform Almere (PPA)

In Almere zijn er plannen om in 2021 te starten met een ontwikkeltraject voor een paramedisch platform.  

 

Het belang van een betere organsiatiegraad

De landelijke koepels van de paramedische beroepsgroepen onderschrijven het belang van een betere organisatiegraad. In het bestuurlijk akkoord zeggen partijen zich in te willen zetten voor het verder verbeteren van de kwaliteit, versterking van de organisatiegraad en het terugdringen van administratieve lasten. Een betere organisatiegraad is nodig, bijvoorbeeld om als beroepsgroep als een volwaardig gesprekspartner aan tafel te zitten bij andere stakeholders.

Marianne Bramson, bestuurslid Amsterdamse Huisartsen alliantie: “Vanuit het perspectief van de alliantie juichen we het toe als paramedische beroepsgroepen naar een betere organisatiegraad toe gaan. Wij willen een aanspreekpunt hebben binnen de paramedie om in gezamenlijkheid afspraken met elkaar te maken over integrale zorg in de wijk. We zijn met het Fysiotherapie Collectief Amsterdam daarover in gesprek. Er komt de komende tijd veel op de eerstelijnszorg af. Als je als beroepsgroep daarover mee wilt praten en mee wilt doen én als je wil werken aan innovatie en substitutie, dan kan dat alleen maar als je de krachten bundelt en als zodanig zichtbaar bent.”  

In Amsterdam zitten momenteel vertegenwoordigers vanuit de fysiotherapie en diëtetiek namens hun achterban aan tafel bij verschillende coalities van het programma Amsterdam Vitaal & Gezond.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

De wijkgerichte brede aanpak W in de Wijk (voorheen GGZ in de wijk) zorgt ervoor dat mensen met...

Het Amsterdams Rookalarm is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverleners en -organisaties...

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...