Palliatieve zorg: 'In gesprek met de burger'

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Belangrijk is dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Hiervoor is het nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde. Een manier waarop bewustwording van burgers wordt vergroot is het organiseren van informatiebijeenkomsten.

 

Pilot 

In 2016 is er een pilot geweest. In vier huisartspraktijken in Almere en Hilversum zijn informatieavonden gehouden voor mensen van 75 jaar en ouder. De huisarts gaf zelf voorlichting en beantwoordde vragen. De effectiviteit is onderzocht met behulp van een voor- en nameting en samengevat in deze poster.

Uitkomsten laten zien dat:

  • deelnemers erg tevreden waren over de uitkomst;
  • de meerderheid kort na de bijeenkomst aangaf van plan te zijn informatie te willen zoeken over palliatieve zorg;
  • het vertrouwen in het krijgen van goede zorg in de laatste levensfase en in dat hun wensen gevolgd zouden worden door de arts was vergroot;
  • zes maanden na de bijeenkomst mensen vaker dan voor de bijeenkomst nagedacht hadden en met anderen hadden gesproken over bijvoorbeeld de plaats van zorg en behandelwensen in de laatste levensfase.

 

Vervolg bijeenkomsten

'In gesprek met de burger' is het vervolgproject waarbij we landelijk in twaalf regio’s het bestaande format doorontwikkelen. De planning is om begin 2021 te starten, de bijeenkomsten worden gehouden tot en met oktober 2022. De werkgroep staat echter voor de grote uitdaging om in deze coronatijd op locatie informatiebijeenkomsten met ouderen te organiseren en denkt na over mogelijke alternatieven.

  

Oproep

Heb je als huisarts interesse om met ons mee te denken en heb je belangstelling om informatiebijeenkomsten te organiseren vanuit jouw praktijk? Neem dan contact op met Mitchel de Jong.

 

    Het project wordt gefinancierd door het ZonMw project 'Palliantie Meer dan zorg'. In Amsterdam werkt Elaa in dit project nauw samen met het Netwerk Palliatieve zorg Amsterdam/Diemen, hospice Kuria en onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie VUmc. In Almere werken de huisartsen van Zorggroep Almere en de VMCA samen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Almere.    

 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...