Bernard Prins: "Pak die kans!"

Bernard Prins werkt al vele jaren met een POH-Ouderen. “Dat is een gouden greep”, stelt hij. “Voor mij als huisarts betekent dit echt een ondersteuning, waar ik veel aan heb. POH’s-Ouderen brengen de kwetsbare ouderen van de praktijk in kaart, mensen voelen zich minder eenzaam en er vinden minder onvoorziene calamiteiten plaats, juist omdat de POH’s-Ouderen de kwetsbare mensen op leeftijd goed in beeld hebben. Daarbij hebben ze veel contacten met de zorgverleners in de wijk, zoals ergotherapie en fysiotherapie, de contacten met de wijkverpleging verlopen beter, ze kennen de sociale kaart. Ze organiseren het multidisciplinair overleg (MDO), schuiven aan bij wijktafels en iedereen weet hen te vinden.” 

 

Aanvullend

Bernard omschrijft de inzet van de POH-Ouderen als ‘aanvullend’. “Het is niet zo dat ik de kwetsbare ouderen uit mijn praktijk niet meer zie. Een maal per week heb ik overleg en dan nemen we de patiënten door, zo weet ik heel goed wat er speelt. De POH’s-Ouderen werken zeer autonoom en nemen veel regeltaken over. Als huisarts kun je dat nu eenmaal niet alleen. De complexiteit van de ouderenzorg neemt toe, zeker wat betreft ouderen die zorg weigeren, ouderen met gedragsproblemen en kwetsbare ouderen die in een sociaal isolement verkeren.”

Bernard Prins

Om een mogelijk misverstand te voorkomen, benadrukt hij: “POH-Ouderen zijn beslist geen vervanging van de wijkzorg. Ze hebben goede contacten met de thuiszorg, maatschappelijk werk en gemeente, maar als het complex is, dragen we patiënten over. En dat gebeurt dus wel met een warme overdracht.”

 

Advies aan huisartsen

Zijn advies aan huisarts-collega’s: “Het is aan de Amsterdamse huisartsen om te bewijzen dat deze manier van werken zinvol is. Deel met een aantal collega’s in de wijk een POH-Ouderen, waarbij het een voordeel is als er in hetzelfde HIS wordt gewerkt. En vooral: overleg met de POH-Ouderen. Zo houd je als huisarts zelf ook contact met de ouderen, omdat je weet wat er speelt. Laat de POH-Ouderen de MDO’s organiseren, kijk wanneer inzet van een specialist ouderengeneeskunde nodig is, kortom: werk als team. Maar vooral en allereerst: pak die kans, die er nu ligt!” 

Bernard Prins, huisarts
Medisch centrum Gelderlandplein 

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...