"De plannen zijn goed, het geld is er, nu aan de slag"

“Een prachtige uitkomst”, noemt Els Tibosch de financiering voor een POH-Ouderen voor alle Amsterdamse huisartsenpraktijken. “Ik denk dat veel huisartsen dit toejuichen."

"We staan allemaal voor dezelfde problemen: kwetsbare ouderen waarmee het onverwacht slecht gaat en waarvoor je een bed moet regelen. Dat betekent veel leuren, je krijgt als eerste antwoord bijna standaard ‘nee’ en dat is frustrerend. Die problematiek hebben we afgelopen jaren zien toenemen. Het is in feite een maatschappelijk probleem, maar de huisartsen krijgen dat op hun bordje.” Verbolgen: “Het is natuurlijk ook absurd dat ze vanaf 2014 de verzorgingshuizen hebben gesloten, in 2015 de AWBZ hebben afgeschaft, terwijl tegelijk de aanwas van kwetsbare ouderen sterk toeneemt.”

 

Els TiboschNadruk op functionaliteit

Els Tibosch vervolgt: “Bij ouderen gaat het meer om eenzaamheid, functionaliteit, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. De somatische kant is van minder belang dan bij andere groepen. Daarom is het fijn dat inzet van een geestelijk verzorger thuis sinds kort wordt vergoed. De komst van een POH-Ouderen in een huisartsenpraktijk is eveneens een goede ontwikkeling. Zij kan de groep goed in kaart brengen, inclusief de bijbehorende contactpersonen, en ze heeft ook de contacten in het sociaal domein.”

 

Els Tibosch, huisarts
kaderarts ouderenzorg

Stroomversnelling

“De ouderenzorg bevindt zich echt in een stroomversnelling”, constateert ook Fleur van der Oord. Zelf werkt ze twee dagen als coördinator ouderenzorg en twee dagen als POH-Ouderenzorg. “Het feit dat er nu financiering is voor een POH-Ouderenzorg is echt de onderlegger om deze zorg goed te organiseren.”

Dat gaat niet beslist vanzelf. “Het is mooi dat de Alliantie dat oppakt, dus alle Amsterdamse huisartsenorganisaties gezamenlijk. Want ouderenzorg is een groot thema, er zijn zoveel vraagstukken hoe we die zorg goed in de markt moeten zetten. Dan is het fantastisch dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.” 

2019 05 17 Fleur vd Oord“Er ligt nog veel werk in het verschiet, zoals het goed regelen van de randvoorwaarden om de zorg rond ouderen goed te organiseren. Samenwerkingspartners zullen elkaar moeten gaan vinden in de wijk”, zegt Fleur van der Oud nuchter. “Daarbij is het belangrijk dat huisartsen zelf kunnen aangeven waar bij hen de behoefte ligt, zodat je begeleiding op maat kunt bieden. Want elke wijk en elke populatie is weer anders.” Enthousiast: “Het is heel mooi dat we als Alliantie kunnen samenwerken om de ouderenzorg verder vorm te geven. De plannen zijn goed, het geld is er, nu kan elke praktijk aan de slag met het geven van een vorm van ouderenzorg.”  
  

Fleur van der Oord
coördinator ouderenzorg ROHA

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...