Leidraad Passende Zorg voor Wijkverpleging

Het Platform wijkverpleegkundige zorg en Zorg in de Wijk stellen de werkwijze van passende zorg centraal in hun aanpak. Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het (samen-)leven van mensen. De wijkverpleegkundigen hebben een leidraad passende zorg opgesteld. Deze leidraad geeft richting aan praktische vertaling van passende zorg naar het dagelijkse werk vanuit de wijkverpleegkundige.

 

Wat er nodig is om beter te kunnen samenwerken?

Wijkverpleegkundigen vinden het belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat plannen over samenwerking op teamniveau terecht komen en niet blijven steken op beleidsniveau. Het gaat om de praktische invulling.

Samenwerking vraagt om afstemming, zoals het makkelijk in elkaars communicatiesystemen terecht kunnen. Samenwerking vraagt om kleinschaligheid. Men moet elkaar op wijkniveau weten te vinden. Dat is beter dan dat zaken alleen stadsbreed worden afgesproken. Samenwerking vraagt een attitudeverandering om niet alleen de eigen discipline te betrekken in de samenwerking, maar ook alle andere disciplines die je nodig hebt. Daarvoor is scholing in gespreksvaardigheden en gespreksvoering nodig. Tenslotte is kennis van financieringsstromen belangrijk voor wijkverpleegkundigen, hoewel het nog beter zou zijn voor domeinoverstijgende samenwerking als er meer ontschotting is zodat de samenwerking minder afhankelijkheid is van de verschillende financieringsstromen.

 

Wat zijn de uitdagingen?

Een belangrijke uitdaging betreft de attitudeverandering die nodig is. Zorg is nu nog heel aanbodgericht in plaats van vraaggericht. Het centraal stellen van de cliënt en de zorgvraag is hierbij belangrijk en elkaars taal spreken. Nu worden er nog veel termen gebruikt die niet overeenkomen, maar waarmee misschien wel hetzelfde wordt bedoeld of termen die niet begrepen worden. Ook verwijzers moeten meegenomen worden in het gedachtegoed, net zoals eigenlijk iedereen in de keten. Het delen van een gezamenlijke visie en het op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en beperkingen is belangrijk.

Maak alle systemen toegankelijk. Maak duidelijk wie welke verantwoordelijkheid heeft en op welk gebied en laat passende zorg niet afhankelijk zijn van financieringsstromen. 

 

Contact

Wil je advies vanuit de wijkverpleegkundige zelf hoe dit in de praktijk vorm te geven? De werkgroep bestaande uit: Martha Butler, Lydia Hooijer, Anita Koerts en Stefanie Otto, kan je met raad en praktische daad ter zijde staan! Je kunt ze bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Download

Leidraad Passende Zorg voor Wijkverpleging

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...