Zorgorganisaties versterken de wijkverpleging in Amsterdam

De komende jaren wordt er steeds meer zorg thuis gegeven, zoals ziekenhuis- en verpleeghuiszorg. De wijkverpleging heeft een cruciale rol als herkenbaar aanspreekpunt in de eerstelijnszorg. In Amsterdam sluiten veertien samenwerkende aanbieders van thuiszorg en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant om de samenwerking verder vorm te geven. Daarmee wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De samenleving vergrijst en steeds meer mensen wonen langer thuis. Er is daardoor ook vaker specialistische zorg thuis nodig. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke coördinerende rol en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis, het sociale domein en de familie van de cliënt. Voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg is samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en ketenpartners (ziekenhuizen en huisartsen) in de stad daarom onmisbaar.

Met het convenant versterken de samenwerkende thuiszorgorganisaties hun positie als samenwerkingsverband in Amsterdam en als aanspreekpunt voor de ketenpartners, de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Zilveren Kruis en andere betrokkenen in de stad, waardoor de wijkverpleging toegankelijk blijft voor de Amsterdammers die deze zorg nodig hebben. Ook worden afspraken gemaakt over zaken als de nachtzorg, zorg voor mensen met dementie, gespecialiseerde thuiszorg en inzet van zorgtechnologie. Zo kan de beschikbare capaciteit van de wijkverpleging zo optimaal mogelijk worden benut. Het convenant sluit aan op het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. Ook past het in het programma Amsterdam Vitaal & Gezond, waarin zorgorganisaties, gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Cliëntenbelang Amsterdam, Sigra en Elaa samenwerken aan duurzame zorg in de stad.

 

Een mijlpaal voor de wijkverpleging

Ronald van Weegen, voorzitter van het stedelijke Zorg in de Wijk overleg en directeur Zorg in de Wijk bij Cordaan, noemt het convenant een mijlpaal voor de Amsterdamse wijkverpleging. "De vraag van Amsterdammers naar goede thuiszorg is groot en aan die vraag kan niet door één organisatie worden voldaan. Dat kan alleen door gezamenlijk op te trekken en één aanspreekpunt te vormen voor verwijzers zoals ziekenhuizen en huisartsen en goede afspraken te maken over de beschikbare capaciteit om de thuiszorg voor Amsterdammers toegankelijk te houden. Ik ben blij dat we daarbij ook de betrokkenheid en ondersteuning van Zilveren Kruis mogen ervaren." 

Het convenant wordt afgesloten voor een periode van twee jaar door zorgorganisaties Amstelring, Buurtzorg, Cordaan, Evean, Leger des Heils, Madeliefje, Roza Zorg, Sara Thuiszorg, Sigma Zorg, Thuiszorg Lindeboom, ZenMo, Zorggroep Amsterdam Oost/ZGAO, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgfront en Zilveren Kruis.
Bron: Cordaan

 

Download 

Convenant Zorg in de Wijk Amsterdam 2023-2024

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...