"Praktijkondersteuner-ouderen kijkt achter de voordeur"

Aan het woord is een enthousiaste Miranda van Rooyen. Ze werkt 22 uur als POH-Ouderen. Zes jaar geleden is ze gestart en heeft geen dag spijt. “Dit vak is echt op mijn lijf geschreven.”

“Mijn functie is heel veelzijdig, nooit saai. Ik werk heel zelfstandig en kom bij ouderen achter de voordeur. Daarbij neem ik mijn medische bagage mee, maar kijk ook naar de psychische en sociale kant. Wat wil iemand nog, wat heeft hij daarbij nodig, is interventie wenselijk? Omdat er veel verandert in de ouderenzorg, moeten we steeds scherp blijven. Dat vind ik echt een uitdaging.”

 

miranda rooyenVertrouwen winnen

“De huisartsen in het Medisch Centrum doen actief aan case finding”, geeft ze aan. “Omdat ze de mensen al lang kennen, hebben ze een goed ontwikkeld ‘niet-pluis’-gevoel. De meeste ouderen willen mij thuis ontvangen, het gebeurt zelden dat iemand dat afhoudt. Tijdens het eerste gesprek inventariseer ik hoe het gaat. Is er hulp nodig, is er een sociaal netwerk, wie zijn de contactpersonen, hoe staat het met het geheugen? Met de oudere bekijk ik de medicatie. Maar ook: waar loopt u tegenaan, is het goed dat ik met u meedenk? Het gaat altijd om vertrouwen winnen. Vervolgens kom ik zeker eens per drie maanden langs.”

Miranda van Rooyen, POH-Ouderen
Medisch Centrum Gelderlandplein

Collegiaal overleg

“Wekelijks bespreken mijn collega POH-Ouderen en ik met de huisarts de aandachtspunten, met de korte- en langetermijndoelen. Daarnaast organiseren we maandelijks een MDO, o.a. met de wijkverpleging, casemanager dementie en specialist ouderenzorg. Dat biedt echt meerwaarde.”

“Amsterdam-Buitenveldert kent een zeer vergrijsde bevolking, dus het is belangrijk daarin te investeren. Helaas voorkom je ook met deze werkwijze niet altijd ziekenhuisopnames, maar je kunt mensen wel zo lang mogelijk stabiel houden.” Miranda vermeldt: “Met de ziekenhuizen kijken we hoe we de informatiedeling via de transmurale zorgbrug op een hoger niveau kunnen krijgen.” Ze is blij met de werkwijze van Welzijn op Recept. “Hun inzet is echt van waarde in het verminderen van het sociaal isolement van kwetsbare ouderen. We hebben een goede samenwerking en krijgen altijd een terugkoppeling. Daarnaast hebben we eens per zes weken een uitwisseling met formele en informele partijen in het wijkteam.” Glimlachend besluit ze: “Kortom: je moet als POH-Ouderen wel van uitdaging houden, dat is de kracht.”

 

 

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...