"Borduur voort op opgedane ervaringen"

“Met de pilot ‘Beter Oud in Amsterdam’ is ervaring opgedaan met gestructureerde, integrale ouderenzorg”, begint Sabina Mak. “Vier proeftuinen zijn daarbij aan de slag gegaan met het implementeren van die zorg in hun dagelijkse praktijk. Bij de uitvoering bleek de POH steeds een belangrijke trekker. Het is dan ook geweldig dat het niet de zoveelste pilot is die ophoudt aan het eind van de rit, maar dat er echt een vervolg aan wordt gegeven en deze zorg niet ‘afgebroken’ hoeft te worden. Andere praktijken kunnen gebruik maken van de ervaringen en de ‘lessons learned’ uit de proeftuinen.”

sabina makZe wijst op de handreiking voor huisartsenpraktijken: ‘Betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen’. “Daarin staan de praktijkervaringen en de resultaten uit het onderzoek, opgesteld samen met huisartsen, POH’s en ouderen. Omdat de handreiking up to date wordt gehouden, is het een prima tool voor de opzet van integrale ouderenzorg in de huisartsenpraktijk. 

 

Sabina Mak
programmamanger Ben Sajet

 

Preventie

Uit de pilot komt het belang naar voren om de kwetsbare ouderen in een huisartsenpraktijk in beeld te krijgen. “Daarbij is het sociale domein ook belangrijk bij de zorg voor ouderen”, benadrukt Sabina. “Er moet een sterke verbinding zijn tussen zorg en welzijn.” Peinzend: “Hoe breng je ouderen bij dat ze zich moeten voorbereiden op hun toekomst en hun eigen gezondheid? Het zou goed zijn als daar een aanbod op komt, dus meer nog vanuit preventie, maar ook vanuit advance care planning. (ACP)”

 

Ouderenvertegenwoordiging

In de pilot was er een grote rol voor ouderenvertegenwoordiging. “Het is uniek dat ouderen bij het lerend netwerk zijn betrokken”, aldus Agnes Cornelis, lid van de landelijke Raad van Ouderen. “Het past in het streven dat ouderen meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zich beter moeten voorbereiden op hun toekomst. Daarom ben ik blij met de Handreiking en met de poster die eveneens tijdens deze pilot is ontwikkeld: adviezen van ouderen voor de huisarts. Deze geeft duidelijk aan wat ouderen belangrijk vinden.”

agnes cornelisVolgens Agnes Cornelis ontbreekt ouderenvertegenwoordiging in het wijkgericht werken. “Daar heeft een kaalslag plaatsgevonden, terwijl investering in de wijk van groot belang is. Haar dringend advies: “Verleid vitale ouderen een bijdrage te leveren aan hun eigen wijk. Organiseer daarom op wijkniveau advisering en participatie van (jongere) ouderen, in samenspraak met welzijn en het gemeentelijk traject Sociale Basis”.
    

Agnes Cornelis 
lid Raad van Ouderen

 

 

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...