Wijkverpleegkundige ondersteunt ouderen na ziekenhuisopname

De zorg voor ouderen met meerdere chronische ziekten verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie. Om die zorg optimaal te kunnen bieden, ontwikkelden het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam nieuwe werkwijzen. Wijkverpleegkundigen zijn hierin de spil. 

Met het klimmen van de leeftijd krijgen veel ouderen te maken met meerdere gezondheidsproblemen en het risico van ziekenhuisopnames. Dat laatste heeft weer negatieve gevolgen voor hun conditie. Wanneer ze thuiskomen is het belangrijk dat ze adequate zorg krijgen om nieuwe ziekenhuisopnames zoveel mogelijk te voorkomen. Die overgang van ziekenhuis naar thuis verloopt echter lang niet altijd naar wens. Onderzoekers van het Amsterdam UMC en de Hogeschool van Amsterdam keken binnen de onderzoekslijn Complex Care hoe die transitie valt te verbeteren. 

 

 

Cardiologische Zorgbrug

Zo zochten ze naar een oplossing voor het gegeven dat oudere patiënten met acute hartproblemen vaak al binnen een week terug moeten naar het ziekenhuis voor een heropname. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is volgens de onderzoekers een goede overdracht van ziekenhuis naar wijkverpleegkundige noodzakelijk. Bij de nieuwe aanpak krijgt een patiënt al binnen een paar dagen bezoek van een wijkverpleegkundige, die nauw samenwerkt met de huisarts, apotheker en fysiotherapeut. Samen bekijken ze wat een patiënt nodig heeft voor een optimaal herstel en of de therapie het beoogde effect heeft.  

 

Rode vlaggen

Omdat ouderen met meerdere aandoeningen vaak een scala aan medicijnen gebruiken die zijn voorgeschreven door de huisarts en verschillende specialisten, is het noodzakelijk dat de actuele medicatie op orde en veilig is. Ook de controle daarop is neergelegd bij wijkverpleegkundigen, die daarbij zo nodig een apotheker kunnen raadplegen. Om dit mogelijk te maken, zijn voor hen een gerichte werkwijze en training ontwikkeld. Met een ‘rodevlaggenlijst’ kunnen ze bijvoorbeeld de patiënt vragen of die last heeft van bijwerkingen.  

 

Samen beslissen

Ten slotte bevat de nieuwe werkwijze het onderdeel ‘samen beslissen’, dat is gebaseerd op onderzoek van het Radboudumc. Hierbij gaat het erom dat de patiënt via een zestal stappen samen met de zorgverleners – artsen en verpleegkundigen – beslist over behandeldoelen. Een essentieel onderdeel daarvan is dat de patiënt aan de hand van de voor- en nadelen tot de juiste keuze komt. Met de verschillende onderdelen van de Complex Care-benadering wordt momenteel geëxperimenteerd in de regio Amsterdam. 

 

Meer informatie

Project: COMPLEX CARE: COordination for Multimorbid Patients Leading to EXcellent CAre Research and Education
Projectleiders: Wilma Scholte op Reimer, Hogeschool van Amsterdam, en Bianca Buurman-van Es, Amsterdam UMC
Programma: Tussen Weten en Doen 

Bron: ZonMw

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...