Nachtzorg in Amsterdam

In Amsterdam wordt sinds 2018 de wijkverpleging door Zilveren Kruis ingekocht bij tien thuiszorgorganisaties. Deze organisaties hebben zich verenigd in een bestuurlijk overleg ‘Zorg in de Wijk’ en hebben zich gecommitteerd om goede zorg te leveren en pakken hiervoor gezamenlijke projecten op.

Het al enige jaren bestaande platform wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam geeft gevraagd en ongevraagd advies over wijkverpleegkundig werk aan de bestuurders van ‘Zorg in de Wijk’. In opdracht van de stuurgroep ‘Zorg in de Wijk’ en het Platform wijkverpleegkundige zorg bouwt het kernteam aan eenduidige uniforme geplande en ongeplande nachtzorg in Amsterdam.

 

één team nachtzorg

Het doel is om te groeien naar één team nachtzorg in Amsterdam: we brengen een advies uit aan Zorg in de Wijk over de vorm en de inhoud en hoe dit gerealiseerd kan worden. We pakken dit werkende weg aan en ondertussen werken we al op inhoud samen aan een eenduidige nachtzorg in Amsterdam. De eerste behaalde resultaten zijn:

  • Cordaan, Evean en Amstelring leveren nachtzorg voor de tien gecontracteerde thuiszorgaanbieders;
  • de gezamenlijke meetlat nachtzorg is ontwikkeld; 
  • er is een bestuurlijke intentieverklaring. 

 

Meetlat nachtzorg

Het afgelopen jaar is in kaart gebracht hoeveel mensen gepland en ongeplande nachtzorg ontvangen, daarnaast heeft het kernteam samen met de nachtverpleegkundigen een uniforme meetlat ontwikkeld voor nachtzorg in Amsterdam. Ambulante nachtzorg is de zorg die een cliënt tussen 23.00 uur en 07.00 uur nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Deze meetlat beschrijft de regels van tijdelijke en beperkte inzet van ambulante nachtzorg. 

 

Kernteam

  • Lydia Hooijer, Amstelring wijkzorg
  • Marjoleine Koopman, Evean
  • Stefanie Otto, Cordaan
  • Jan Withaar, Madeliefje
  • Mathilde Dijk, Elaa (projectleiding)

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

In opdracht van het stedelijk programma Beter Oud in Amsterdam werd op 7 september 2023 het...

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...